Abuturoo

  1. Waaqo

Waaqo


Toorbarruu UumiAbbaa? (danda'amina): Daadhii Uttee Biite

Ilmaan kha ???
  • Oromoo "Horo" Waaqo
  • Tabbo Waaqo
  • Sunmaal Oromo Tabboo Waaqo
  • Addel Oromo Tabboo Waaqo


  • You have to be signed in to add children or details