Abtirsi

  1. Waaqo

Waaqo


Xasuso ShaqsiganAabow (suurto gal inuu yahay): Daadhii Uttee Biite

Bah ???
  • Oromoo "Horo" Waaqo
  • Tabbo Waaqo
  • Sunmaal Oromo Tabboo Waaqo
  • Addel Oromo Tabboo Waaqo


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad