Hantaale Amlaale Koombe


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Salax "Harti" Hantaale Amlaale
  • Walaalo Kale

    1. Gerri Amlaale Koombe


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad