Yaqza Murad Kacab


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Makhzum Yaqza Murad
  • Walaalo Kale

    1. Kilaab Murad Kacab
    2. Amiir Taym Murad Kacab


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad