Yaqza Murad Kaab


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Maqzum Yaqza Murad
  • Walaalo Kale

    1. Kilaab Murad Kaab
    2. Amiir Taym Murad Kaab


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad