ሕጂጅል ኖለይስ ዑመር


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መሐምድ "ወላል የበር" ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዐል ሕጂጅል ኖለይስ
 • ኑር "ኑርክ ቀብ" ሕጂጅል ኖለይስ
 • ወዕዳንዋቅ ሕጂጅል ኖለይስ
 • አለመገን "አመርትዋቅ" ሕጂጅል ኖለይስ
 • ፊልኩዓግ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ጉመሶር ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዋረግ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዩሱፍ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ድይለዕ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዱድመርይ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ሀይለዕዮ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ምንዝሮች

  1. አብድከርም ኖለይስ ዑመር
  2. ኦገ ዐድ ኖለይስ ዑመር
  3. ሀንትል ኖለይስ ዑመር
  4. ዐብዱልለህ "ደንውይን" ኖለይስ ዑመር
  5. መሐምድ "ወላል የበር" ኖለይስ ዑመር
  6. ሙስ "እድግፈዕል" ኖለይስ ዑመር


  You have to be signed in to add children or details