ሕጂጅል ኖለይስ ዑመር


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መሐምድ "ወላል የበር" ሕጂጅል ኖለይስ
 • ወዕዳንዋቅ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ኑር "ኑርክ ቀብ" ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዐል ሕጂጅል ኖለይስ
 • አልለመገን "አመርትዋቅ" ሕጂጅል ኖለይስ
 • ጉመሶር ሕጂጅል ኖለይስ
 • ፊልኩዓግ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዩሱፍ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዋረግ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ድይለዕ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ሀይለዕዮ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ዱድመርይ ሕጂጅል ኖለይስ
 • ምንዝሮች

  1. አብድከርም ኖለይስ ዑመር
  2. ኦገ ዐድ ኖለይስ ዑመር
  3. ሀንትል ኖለይስ ዑመር
  4. ዐብዱልለህ "ደንውይን" ኖለይስ ዑመር
  5. መሐምድ "ወላል የበር" ኖለይስ ዑመር
  6. ሙስ "እድግፈዕል" ኖለይስ ዑመር


  You have to be signed in to add children or details