Mulana Jawsham Jalha


Xasuso ShaqsiganIlma Macad Cadnaan

  1. Nezaar Macad Cadnaan
  2. Hayda Macad Cadnaan
  3. Qazaah Macad Cadnaan

Walaalo Kale

  1. Walan Jawsham Jalha


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad