Mulana Jawsham Jalha


Xasuso ShaqsiganIlma Maad Adnaan

  1. Nezaar Maad Adnaan
  2. Hayda Maad Adnaan
  3. Qazaah Maad Adnaan

Walaalo Kale

  1. Walan Jawsham Jalha


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad