Abtirsi

  1. Hayda
  2. Macad
  3. Cadnaan

Hayda Macad Cadnaan


Xasuso ShaqsiganBah Layla AlXaafi Caamr

  1. alHanfa Hayda Macad
  2. Zuhr Hayda Macad
  3. Dumi Hayda Macad

Walaalo isku bah ah

  1. Nezaar Macad Cadnaan
  2. Qazaah Macad Cadnaan


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad