Abtirsi

  1. Hayda
  2. Maad
  3. Adnaan

Hayda Maad Adnaan


Xasuso ShaqsiganBah Layla AlHaafi Aamr

  1. alHanfa Hayda Maad
  2. Zuhr Hayda Maad
  3. Dumi Hayda Maad

Walaalo isku bah ah

  1. Nezaar Maad Adnaan
  2. Qazaah Maad Adnaan


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad