Abtirsi

  1. Qazaah
  2. Macad
  3. Cadnaan

Qazaah Macad Cadnaan


Xasuso ShaqsiganWalaalo isku bah ah

  1. Nezaar Macad Cadnaan
  2. Hayda Macad Cadnaan


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad