Abtirsi

  1. Qazaah
  2. Maad
  3. Adnaan

Qazaah Maad Adnaan


Xasuso ShaqsiganWalaalo isku bah ah

  1. Nezaar Maad Adnaan
  2. Hayda Maad Adnaan


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad