Shaybad "Abd AlMuxalib" Amru AlUla Abd Manaaf


Toorbarruu Uumi

Dhalachuu: 497 itti Yatrib
Died: 578 awwaala itti Makkah

Ilmaan kha Fatimah Aamir

 1. Imraan "Abu Talib" Shaybad Amru AlUla
 2. Abdullah Shaybad Amru AlUla
 3. Az-Zubayr Shaybad Amru AlUla

Ilmaan kha Sumra Jandab

 1. Harit Shaybad Amru AlUla

Ilmaan kha Halah Khuwaylid Asad

 1. Hamse Shaybad Amru AlUla
 2. Muqum Shaybad Amru AlUla
 3. Hijl Shaybad Amru AlUla
 4. Saffiyah Shaybad Amru AlUla

Ilmaan kha Lubna Hajira

 1. Abduluuza "Abu Lahab" Shaybad Amru AlUla

Ilmaan kha Natila Khabab

 1. Abaas Shaybad Amru AlUla
 2. 'Zarrar Shaybad Amru AlUla

Obbolaa

 1. Asad Amru AlUla Abd Manaaf
 2. Abuu Saifi Amru AlUla Abd Manaaf
 3. Nadla Amru AlUla Abd Manaaf
 4. Ash-Shifa Amru AlUla Abd Manaaf
 5. Khalida Amru AlUla Abd Manaaf
 6. Da'ifa Amru AlUla Abd Manaaf
 7. Ruqayyah Amru AlUla Abd Manaaf
 8. Jannah Amru AlUla Abd Manaaf


You have to be signed in to add children or details