Abuturoo

 1. Salma
 2. Kha Aamir

Salma Aamir


Toorbarruu UumiAbbaa: Aamir

Ilmaan kha Amru AlUla "Haashim" Abd Manaaf Qusai

 1. Asad Amru AlUla Abd Manaaf
 2. Shaybad "Abd AlMuxalib" Amru AlUla Abd Manaaf
 3. Abuu Saifi Amru AlUla Abd Manaaf
 4. Nadla Amru AlUla Abd Manaaf
 5. Ash-Shifa Amru AlUla Abd Manaaf
 6. Khalida Amru AlUla Abd Manaaf
 7. Da'ifa Amru AlUla Abd Manaaf
 8. Ruqayyah Amru AlUla Abd Manaaf
 9. Jannah Amru AlUla Abd Manaaf


You have to be signed in to add children or details