Abtirsi

 1. Salma
 2. Aamir

Salma Aamir


Xasuso ShaqsiganAabow: Aamir

Ilma Amru AlUla "Haashim" Abd Manaaf Qusai

 1. Asad Amru AlUla Abd Manaaf
 2. Shaybad "Abd AlMudalib" Amru AlUla Abd Manaaf
 3. Abuu Saifi Amru AlUla Abd Manaaf
 4. Nadla Amru AlUla Abd Manaaf
 5. Ash-Shifa Amru AlUla Abd Manaaf
 6. Qalida Amru AlUla Abd Manaaf
 7. Da'ifa Amru AlUla Abd Manaaf
 8. Ruqayyah Amru AlUla Abd Manaaf
 9. Jannah Amru AlUla Abd Manaaf


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad