Abtirsi

  1. Orma
  2. Saabe
  3. Hiil
  4. Abroone

Orma Saabe Hiil


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Daysame Orma Saabe
  • Daaya Orma Saabe
  • Komboo Orma Saabe


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad