Garjante Riidhe Gardheere


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Alimoog "Makaraan" Garjante Riidhe
  • Riyaale Garjante Riidhe
  • Walaalo Kale

    1. Hareen Riidhe Gardheere
    2. Jiilaale Riidhe Gardheere


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad