Awsame Mareexaan Sade


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Baalyiri Awsame Mareexaan
  • Xiinle Awsame Mareexaan
  • Walaalo Kale

    1. Urmidig Mareexaan Sade


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad