Urmidig Mareehaan Sade


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Hawayusub Urmidig Mareehaan
  • Walaalo Kale

    1. Awsame Mareehaan Sade


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad