Isaaq Galshiredle Hodenbari


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Amaanreer Isaaq Galshiredle
  • Soonfure Isaaq Galshiredle
  • Walaalo Kale

    1. Xasan Galshiredle Hodenbari


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad