Sanle Ajuuraan Aqiil


Xasuso ShaqsiganWalaalo Kale

  1. Waalmuge Ajuuraan Aqiil
  2. Saremuuge Ajuuraan Aqiil
  3. Tore Ajuuraan Aqiil
  4. Dakhsore Ajuuraan Aqiil
  5. Beidan Ajuuraan Aqiil
  6. Badbeidan Ajuuraan Aqiil
  7. Sore Ajuuraan Aqiil


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad