Beidan Ajuuraan Aqiil


Xasuso ShaqsiganBah ???
 • Madale Beidan Ajuuraan
 • Walaalo Kale

  1. Waalmuge Ajuuraan Aqiil
  2. Sanle Ajuuraan Aqiil
  3. Saremuuge Ajuuraan Aqiil
  4. Tore Ajuuraan Aqiil
  5. Daqsore Ajuuraan Aqiil
  6. Badbeidan Ajuuraan Aqiil
  7. Sore Ajuuraan Aqiil
  8. Waqle Ajuuraan Aqiil


  Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad