Badbeidan Ajuuraan Aqiil


Xasuso ShaqsiganWalaalo Kale

  1. Waalmuge Ajuuraan Aqiil
  2. Sanle Ajuuraan Aqiil
  3. Saremuuge Ajuuraan Aqiil
  4. Tore Ajuuraan Aqiil
  5. Daqsore Ajuuraan Aqiil
  6. Beidan Ajuuraan Aqiil
  7. Sore Ajuuraan Aqiil
  8. Waqle Ajuuraan Aqiil


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad