Amaanreer Isaaq Galshiredle


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Raadimiir Amaanreer Isaaq
  • Mahamed "Wagerdha" Amaanreer Isaaq
  • Ali "Hawraarsame" Amaanreer Isaaq
  • Talha Amaanreer Isaaq
  • Walaalo Kale

    1. Soonfure Isaaq Galshiredle


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad