Amaanreer Isaaq Galshiredle


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Raadimiir Amaanreer Isaaq
  • Maxamed "Wagerdhac" Amaanreer Isaaq
  • Cali "Hawraarsame" Amaanreer Isaaq
  • Talxa Amaanreer Isaaq
  • Walaalo Kale

    1. Soonfure Isaaq Galshiredle


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad