Raadimiir Amaanreer Isaaq


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Warwaajecle Raadimiir Amaanreer
  • Walaalo Kale

    1. Maxamed "Wagerdhac" Amaanreer Isaaq
    2. Cali "Hawraarsame" Amaanreer Isaaq
    3. Talxa Amaanreer Isaaq


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad