Raadimiir Amaanreer Isaaq


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Warwaajele Raadimiir Amaanreer
  • Walaalo Kale

    1. Mahamed "Wagerdha" Amaanreer Isaaq
    2. Ali "Hawraarsame" Amaanreer Isaaq
    3. Talha Amaanreer Isaaq


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad