Warwaajele Raadimiir Amaanreer


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ali Warwaajele Raadimiir
  • Fiqi Yaquub Warwaajele Raadimiir
  • Habar Iise Warwaajele Raadimiir
  • Mahamed Warwaajele Raadimiir


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad