Muuse Maxamed Warwaajecle


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Abadir Muuse Maxamed
  • Mamaasame Muuse Maxamed


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad