Da'uud Abadir Muuse


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Boqor Maxamed Da'uud Abadir
  • Walaalo Kale

    1. Soonfure Abadir Muuse


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad