Abadir Muuse Maxamed


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Da'uud Abadir Muuse
  • Soonfure Abadir Muuse
  • Walaalo Kale

    1. Mamaasame Muuse Maxamed


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad