Abtirsi

  1. Hiil
  2. Abroone

Hiil Abroone


Xasuso Shaqsigan


Dhintay: ~620?

Aabe: Abroone

Bah ???
  • Saabe Hiil Abroone
  • Samaale Hiil Abroone
  • Borana Hiil Abroone


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad