Abtirsi

  1. Sumra
  2. Jandab

Sumra Jandab


Xasuso ShaqsiganAabe: Jandab

Ilma Shaybad "Cabd AlMudalib" Camru AlCula Cabd Manaaf

  1. Harith Shaybad Camru AlCula


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad