Abtirsi

  1. Sumra
  2. Jandab

Sumra Jandab


Xasuso ShaqsiganAabow: Jandab

Ilma Shaybad "Abd AlMudalib" Amru AlUla Abd Manaaf

  1. Harith Shaybad Amru AlUla


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad