Axmed Maxamed Cabdalaahi


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Yuusuf "AlKawnayn" Axmed Maxamed


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad