Ahmed Mahamed Abdalaahi


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Yuusuf "AlKawnayn" Ahmed Mahamed


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad