Murad Kaab Loway


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Kilaab Murad Kaab
  • Amiir Taym Murad Kaab
  • Yaqza Murad Kaab


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad