Iise Bakr Umar


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ismaiil Iise Bakr


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad