Ismaiil Iise Bakr


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Ibrahim Ismaiil Iise


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad