Riidhe Gardheere Samaale


Xasuso Shaqsigan



Bah ???
  • Garjante Riidhe Gardheere
  • Hareen Riidhe Gardheere
  • Jiilaale Riidhe Gardheere


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad