Hareen Riidhe Gardheere


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Waraasile Hareen Riidhe
  • Hoon Hareen Riidhe
  • Walaalo Kale

    1. Garjante Riidhe Gardheere
    2. Jiilaale Riidhe Gardheere


    Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad