Genealogy

 1. ሀሬን
 2. ወለደ ሪድ
 3. ወለደ ገርዴር
 4. ወለደ ሰማል
 5. ወለደ ሂል
 6. ወለደ አብሮን

ሀሬን ሪድ ገርዴር


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ወራስል ሀሬን ሪድ
 • ሆን ሀሬን ሪድ
 • ምንዝሮች

  1. ገርጀንት ሪድ ገርዴር
  2. ጂላል ሪድ ገርዴር


  You have to be signed in to add children or details