Reewiin "Raxanweyn" Sifir Kalmuge


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Maxamed Reewiin Sifir


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad