Reewiin "Rahanweyn" Sifir Kalmuge


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Mahamed Reewiin Sifir


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad