Kalmuge "Kalamagood" Talomadar Maxamed


Xasuso ShaqsiganBah ???
  • Sifir Kalmuge Talomadar


  • Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad