Fadumo "Eebla" Mahamed Sheeq Ishaaq


Xasuso Shaqsigan



Ilma Salah "Harti" Hantaale Amlaale

  1. Abdirahmaan "Kaskiqabbe" Salah Hantaale
  2. Siiid "Dulbahante" Salah Hantaale
  3. Liibaan "Liibaangashe" Salah Hantaale
  4. Ali "Geesigule" Salah Hantaale

Walaalo Kale

  1. Eli Mahamed Sheeq Ishaaq
  2. Itmaan Mahamed Sheeq Ishaaq
  3. Abdalla Mahamed Sheeq Ishaaq


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad