Abtirsi

  1. Lubna
  2. Hajira

Lubna Hajira


Xasuso ShaqsiganAabe: Hajira

Ilma Shaybad "Cabd AlMudalib" Camru AlCula Cabd Manaaf

  1. Cabduluuza "Abu Lahab" Shaybad Camru AlCula


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad