Abtirsi

  1. Natila
  2. Khabab

Natila Khabab


Xasuso ShaqsiganAabe: Khabab

Ilma Shaybad "Cabd AlMudalib" Camru AlCula Cabd Manaaf

  1. Cabaas Shaybad Camru AlCula
  2. 'Zarrar Shaybad Camru AlCula


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama macluumaad