Abtirsi

  1. Natila
  2. Qabab

Natila Qabab


Xasuso ShaqsiganAabow: Qabab

Ilma Shaybad "Abd AlMudalib" Amru AlUla Abd Manaaf

  1. Abaas Shaybad Amru AlUla
  2. 'Zarrar Shaybad Amru AlUla


Waa inaad soo gashaa si aad ugu dartid ilmo ama maluumaad